Създаване на детска верига (Child Chain) в Ардор

    Детските (дъщерните) вериги на платформата Ардор (Ardor) са индивидуални блокчейни, предназначени за конкретни бизнеси или цели. Всички транзакционни функции на блокчейна се изпълняват върху дъщерните вериги (Child Chains) - родителската верига (Ардор) осигурява сигурността на доказателство за залог за цялата платформа, но иначе има ограничена функционалност.
    Нови детски вериги могат да бъдат създадени за нуждите на бизнес или проект въз основа на напълно функционалните и изпитани във времето функции, намиращи се в основната публична детска верига - Ignis.
    Детските вериги могат да дефинират свой собствен токен, който може да се обменя с всеки друг верижен токен, като се използва децентрализираният маркет на платформата Ардор (Ardor). Таксите за транзакции във всяка детска верига също се плащат в нейния собствен токен. Освен това бизнесът има възможност да субсидира таксите за транзакции за своята дъщерна верига, което води до действително нулеви такси за своите потребители.
    Създаването на нова детска верига се прави от Jelurida въз основа на договорно споразумение между Jelurida и оператора на детска верига. Jelurida гарантира, че новите детски вериги се основават на бизнес употреба и че допълнителните детски вериги допринасят за цялостната жизнеспособност на платформата Ардор (Ardor).

Коментари

Популярни публикации от този блог

Седмичен бюлетин

asset ArdorBG and Trading Royalties: 0.1%

Bits grid support