Child Chains в Ardor

 Child Chain (Детски вериги) в Ардър е механизъм, който свързва други блок вериги с основната платформата. Тези вериги са подчинени на основната и всички транзакции се изчисляват от главната верига(Ardor). Интересното за този механизъм е, че не е нужно когато правите транзакция в някоя под верига да разполагате с койни от основната, за това се грижат така наречените "пакети"(bundler). Тези пакети хващат вашата транзакция и я изпращат към основния възел, който верифицира транзакцията. Тези пакети заплащат нужното за тази транзакция на основната верига, за да бъде тя верифицирана, а в замяна на това вие заплащате на пакетите от койните в подверигата. 

Основния възел (Ardor) служи предимно за верифициране на подверигите и децентрализирания маркет. Всички други функции като гласуване (Voting), умни договори (smart contracts), монетна система (MS), децентрализиран клауд,  NFT и други функции се извършват в подверигите, или по точно в първата създадена подверига наречена Ignis. В тези подвериги транзакциите в сравнение с основната верига са стотици, а дори и хиляди пъти по евтини от колкото в основната.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Седмичен бюлетин

asset ArdorBG and Trading Royalties: 0.1%

Bits grid support