Cycle4value базиран върху блокчена на Ардор (Ardor)

 


    Проектът се финансира от Федералното министерство за опазване на климата като част от програмата FTI Мобилност на бъдещето и се управлява от Австрийската агенция за насърчаване на научните изследвания.
    
    Проектът
    Cycle4Value за първи път се изследва и тества на практика, модел на възнаграждение за насърчаване на колоезденето, базиран на блокчейн технологията на Ардор (Ardor). Икономическите, здравните и екологичните ползи от колоезденето са представени по разбираем начин и след преобразувани в реална стойност. Тези стойностни единици се съхраняват в дигиталния портфейл на Ардор и могат да бъдат осребрени на тестов пазар. Изследователският проект превъзхожда конвенционалните системи за стимулиране, тъй като, от една страна, както съхранението на стойностните единици, така и процесът на обратно изкупуване са децентрализирани и защитени от подправяне. Те също са и прозрачни в блокчейна на Ардор.
    

    Партньори на проекта
    Центърът за изследване на приложни игри към Дунавския университет Кремс е посветен на сложната връзка между игрите и обществото в изследванията и преподаването. Фокусът е върху комбинирането на опит в игрите, образованието и медийната наука, както и технологиите.
    В проекта Центърът за изследване на приложни игри поема управлението на проекта и също така отговаря за блокчейн решението.
       Yverkehrsplanung GmbH, като иновативна компания за изследване на мобилността и транспортно планиране, отговаря за фазата на анализ и оценка в проекта. По-специално, ефектите от колоезденето се определят на различни нива. Според компанията, концепцията и практическото тестване на иновативни мерки за стимулиране на колоезденето са едни от най-важните в този проект.
    Целта на Bike Citizens е да направи колоезденето в градовете по-привлекателно и да допринесе за подобряване на качеството на живот в града. За тази цел Bike Citizens разработва свои собствени продукти и предлага на хората, които карат велосипед в градските райони, платформа за информация и обмен. В проекта Bike Citizens се занимава с внедряването на приложението за проследяване и стимулиране на пътуванията.
    Seewald Solutions GmbH разработва уеб приложения в продължение на много години, главно за строителството и спомагателните индустрии. Един от фокусите на Seewald Solutions е изследвания в областта на анализа на изображения, машинното обучение и изкуствения интелект. Освен това разработват иновативни продукти в областта на разширената реалност и роботиката. В рамките на този проект те допринасят с техния дългогодишен опит в анализа на данни и изследването и разработването на системи за самообучение. Целта е да се идентифицират евентуални измами въз основа на съществуващи данни и по този начин да не се валидират.

    В проекта е замислен иновативен изследователски подход, прилаган пробно и тестван на практика, който възнаграждава колоезденето чрез „cycle tokens“. Използваните ключови технологии, машинно обучение и блокчейн, представляват иновативно решение за валидиране на данни за маршрута и обработка на транзакции. За доказателство на концепцията, трябва да се тества дали и как може да се създаде сигурен и прозрачен процес на генериране на „cycle tokens“ за редовно колоездене, който може да доведе полезните икономически ефекти от колоезденето в стойностни единици.
    Спестяванията на разходи на индивидуално и колективно ниво трябва да бъдат оценени в тясно сътрудничество с борда на заинтересованите страни и в крайна сметка да бъдат прехвърлени на пазара, който трябва да даде възможност за обмен на cycle tokens за различни стимули, като отстъпки за обществен транспорт или ваучери за велосипедни аксесоари. Освен това се обмисля и възможността изминатите километри да бъдат дарени за благотворителни проекти.
    Икономика:
    Колоезденето спестява много разходи за индивидуална мобилност в сравнение с автомобил, което включва данъци и застраховки за автомобили, разходи за гориво, разходи за ремонт и такси за паркиране.
    Екология:
    Колоезденето води до намаляване на емисиите на замърсяване, по-специално на CO2, NOx и фини прахови частици, които се причиняват с лек автомобил.
    Здраве:
    Колоезденето насърчава движението, което от своя страна води до намаляване на сърдечно-съдовите проблеми и повишаване на пътната безопасност.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Седмичен бюлетин

asset ArdorBG and Trading Royalties: 0.1%

Bits grid support