Ардор(Ardor) и съществуващата дефлация

 Както съм споменавал в доста от предните статии екосистемата на Ардор(Ardor) е изградена с косненусен механизъм PoS (Proof of stake). Генерираните 1 000 000 000 (един милиард) койна при създаването я прави напълно дефлационна, защото за всяка такса в платформата отива директно при "ковачите" на блокове. В момента в платформата са спечелени от ковачите 361 973 Ардор(Ardor) генерирани от такси, което ще рече малко над 0,036% от общите койни. Казано по различен начин, дефлацията в платформата за момента е 0,036%. 

    Какво предстои?
Очаквате ползваемостта на платформата да се увеличи в следващите месеци, което би довело до завишаване на дефлацията. Няколко проекта предстоят да бъдат стартирани, от които Senator и BridgeChamp.
    Няма да се спирам на проектите, зашото вече съм говорил за тях в предни статии, но няма как да не отбележа, че проекта Senator ще наложи на платформата да обработва страшно много данни с което разбира се ковачите ще печелят и много такси.
    Друг важен фактор, които играе роля за цената на PoS консенсуса е койните в обръщение. Когато има повече такси за печелене в платформата, ще има повече желаещи да стейкват койни с цел печалба от такси, от там койните в обръщение ще намалеят и пазарното правило определящо цената за даден актив "търсенето спрямо предлагането" би повлияло цената на платформата в положителна посока.
    Ликвидността на Ардор(Ardor).  
    За момента ликвидността доста липсва, което води до голяма волативност в платформата. Наскоро Binance пуснаха Grid търгуване, което до някъде ме обнадеждава, че може да получим по-добра ликвидност. Отделно когато ползваемостта на платформата нарастне с добрия фундамент, който имаме тогава разбира се ще имаме и по-добра ликвидност. 
    Ликвидносста е важен за всеки един актив, не добрата ликвидност отдръпва хората от толква добри проекти като Ардор(Ardor). Но както написах и по-горе, всяко нещо с времето си.

    Ardor Bulgaria увеличава дела си, като закупува още Ардор(Ardor), ние смятаме че цена около 0,2 долара за койн е доста добра и дори да видим по-ниски нива от тези ще е за кратко и дори бихме го смятали, като добър шанс за закупуване на още по-евтини койни. Пуснали сме и Grid двойки в Binance ARDR/USDT и ARDR/BTC с цел подобряване ликвидността на платформата.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Седмичен бюлетин

asset ArdorBG and Trading Royalties: 0.1%

Bits grid support